5 najbardziej innowacyjnych funkcji w nowoczesnych samochodach, o których warto wiedzieć

autonomiczne samochody to przyszłość

Możliwości Jazdy Autonomicznej

Wyjaśnienie poziomów autonomiczności jazdy od poziomu 0 do poziomu 5:

1. Poziom 0 – Brak Autonomii (No Automation):

Na tym etapie, wszystkie zadania związane z prowadzeniem pojazdu są wykonywane przez człowieka. Systemy asystujące mogą dostarczać pewne informacje, ale nie mają wpływu na kontrolę pojazdu.

2. Poziom 1 – Asystencja Kierowcy (Driver Assistance):

Pojazdy na tym poziomie posiadają pojedyncze systemy automatyzacji, które mogą przejąć kontrolę nad pojazdem w określonych sytuacjach, np. systemy utrzymujące pas ruchu lub kontrolujące prędkość (tempomat). Kierowca musi być jednak gotowy do przejęcia kontroli w każdej chwili.

3. Poziom 2 – Częściowa Automatyzacja (Partial Automation):

Systemy na tym poziomie mogą jednocześnie kontrolować prędkość oraz kierowanie, ale wciąż wymagają stałego nadzoru kierowcy. Kierowca musi być gotowy do natychmiastowego przejęcia kontroli. Przykładem jest system autopilota w niektórych modelach pojazdów Tesla.

4. Poziom 3 – Warunkowa Automatyzacja (Conditional Automation):

Pojazdy na poziomie 3 mogą samodzielnie prowadzić w określonych warunkach, np. na autostradach. Kierowca może odwrócić uwagę od drogi, ale musi być w stanie przejąć kontrolę, gdy system tego zażąda.

5. Poziom 4 – Wysoka Automatyzacja (High Automation):

Systemy na tym poziomie mogą całkowicie przejąć kontrolę nad pojazdem w większości środowisk jazdy i nie wymagają interwencji kierowcy. Pojazdy mogą być wyposażone w możliwość manualnego sterowania dla kierowcy, ale nie jest to konieczne.

6. Poziom 5 – Pełna Automatyzacja (Full Automation):

Ostatni poziom oznacza, że pojazd jest w stanie prowadzić się sam w każdych warunkach, bez jakiejkolwiek potrzeby interwencji ze strony człowieka. Pojazdy na poziomie 5 nie będą wymagały obecności kierowcy.

Aktualna dostępność i ograniczenia funkcji półautonomicznych w pojazdach konsumenckich

Obecnie na rynku dominują pojazdy z poziomem autonomii 1 i 2. Systemy takie jak asystenci pasa ruchu, adaptacyjne tempomaty, czy systemy awaryjnego hamowania są coraz powszechniejsze. Pojazdy z poziomem autonomii 3 są dostępne w ograniczonej liczbie i zazwyczaj w droższych modelach (np. Audi A8 z systemem Traffic Jam Pilot). Ograniczenia tych systemów wynikają głównie z przepisów prawnych, infrastruktury drogowej, a także z technologii, która nadal wymaga rozwoju, szczególnie w zakresie rozpoznawania złożonych scenariuszy drogowych i przewidywania zachowań innych uczestników ruchu.

Prognozy na przyszłość dla pełnej autonomiczności jazdy

Prognozy dotyczące wprowadzenia pojazdów z pełną autonomią (poziom 5) są różne. Optymiści przewidują, że mogą one pojawić się na drogach już w ciągu najbliższych kilku lat, podczas gdy pesymiści sugerują, że może to zająć nawet kilkadziesiąt lat. Wyzwania, przed którymi stoi pełna autonomia, to nie tylko kwestie technologiczne, ale także regulacje prawne, kwestie bezpieczeństwa, akceptacja społeczna oraz infrastruktura. Wiele firm technologicznych i producentów samochodów intensywnie pracuje nad rozwojem technologii autonomicznych, jednakże pełna autonomiczność wymagać będzie kompleksowego podejścia, włączając w to zarówno oprogramowanie, jak i odpowiednie hardware, a także interakcję z otoczeniem i innymi pojazdami.

Technologia i Infrastruktura Pojazdów Elektrycznych (EV)

Postęp w technologii baterii EV: zasięg, żywotność i prędkość ładowania

Postęp w technologii baterii do pojazdów elektrycznych (EV) jest kluczowy dla przyspieszenia adopcji tych pojazdów. Rozwój ten koncentruje się na trzech głównych obszarach: zasięgu, żywotności i prędkości ładowania.

Zasięg: Jednym z największych wyzwań dla EV jest ograniczony zasięg na jednym ładowaniu w porównaniu do pojazdów spalinowych. W ciągu ostatnich lat, dzięki ulepszeniom w chemii baterii, takim jak przejście od baterii litowo-jonowych do bardziej zaawansowanych technologii, takich jak baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) i litowo-tlenowe, zasięg EV znacznie się poprawił. Nowe materiały elektrodowe, takie jak krzem w anodach, mogą pomieścić więcej litu, co przekłada się na większą gęstość energii i dłuższy zasięg.

Żywotność: Żywotność baterii EV jest kluczowa dla utrzymania wartości pojazdu i zmniejszenia potrzeby wymiany baterii. Postęp w zarządzaniu termicznym baterii, lepsze systemy zarządzania bateriami (BMS) oraz rozwój stabilniejszych materiałów katodowych i anodowych przyczyniły się do wydłużenia żywotności baterii. Producenci baterii pracują również nad technologiami, które umożliwiają łatwiejsze recyklingowanie baterii i odzyskiwanie cennych materiałów.

Prędkość ładowania: Prędkość ładowania jest kluczowa dla wygody użytkowania EV. Wprowadzenie ładowarek o wysokiej mocy, które mogą dostarczać moc ponad 350 kW, znacznie skróciło czas potrzebny do naładowania baterii. Wprowadzenie technologii, takich jak ładowanie o napięciu 800 V, stosowane w niektórych nowych modelach EV, pozwala na jeszcze szybsze ładowanie. Ponadto, prace nad solid-state batteries (baterie stanu stałego) obiecują jeszcze szybsze czasy ładowania przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa.

5 najbardziej innowacyjnych funkcji w nowoczesnych samochodach, o których warto wiedzieć

Rozwój infrastruktury ładowania i postępy w ładowaniu bezprzewodowym

Infrastruktura ładowania jest niezbędna dla masowego przyjęcia EV. Wiele krajów i regionów inwestuje w rozbudowę sieci stacji ładowania, zarówno publicznych, jak i domowych. Ładowarki są coraz bardziej dostępne w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, parkingi i stacje benzynowe.

Ładowanie bezprzewodowe EV jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju. Technologia ta wykorzystuje indukcję magnetyczną do przesyłania energii z cewki w podłożu do cewki w pojeździe. Choć obecnie jest mniej wydajna niż tradycyjne metody ładowania, ładowanie bezprzewodowe ma potencjał do zapewnienia większej wygody, umożliwiając ładowanie podczas parkowania bez konieczności wychodzenia z pojazdu i podłączania kabla.

Innowacje w systemach rekuperacyjnych hamowania i ich korzyści

Systemy rekuperacyjnego hamowania są kluczowe dla zwiększenia efektywności pojazdów elektrycznych. Podczas hamowania kinetyczna energia pojazdu jest przekształcana z powrotem w energię elektryczną, która następnie jest magazynowana w baterii. To nie tylko zwiększa zasięg pojazdu, ale także zmniejsza zużycie tradycyjnych hamulców, co przekłada się na niższe koszty konserwacji.

Innowacje w tej dziedzinie obejmują lepsze algorytmy i systemy sterowania, które maksymalizują ilość odzyskiwanej energii, a także integrację z systemami wspomagającymi kierowcę (ADAS), które przewidują warunki drogowe i odpowiednio dostosowują poziom rekuperacji. Niektóre pojazdy EV pozwalają kierowcom na dostosowanie poziomu rekuperacji w zależności od ich preferencji jazdy.

Podsumowując, postęp w technologii baterii, rozwój infrastruktury ładowania, innowacje w ładowaniu bezprzewodowym oraz ulepszenia w systemach rekuperacyjnych hamowania są kluczowe dla przyszłości transportu elektrycznego. Te obszary są ciągle rozwijane, a ich postępy przynoszą korzyści zarówno dla użytkowników pojazdów elektrycznych, jak i dla środowiska.

Ekosystem Połączonych Samochodów

Inteligentne urządzenia i systemy automatyki domowej stają się coraz bardziej powszechne w nowoczesnych gospodarstwach domowych. Integracja tych systemów umożliwia użytkownikom zdalne sterowanie i monitorowanie różnych aspektów swojego domu, takich jak oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, systemy bezpieczeństwa, sprzęt audio-wideo i wiele innych.

1. Technologie komunikacyjne: Integracja inteligentnych urządzeń często wykorzystuje standardy komunikacyjne takie jak Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave czy Thread. Są to protokoły, dzięki którym urządzenia mogą się ze sobą komunikować i tworzyć spójny system.

2. Platformy integracyjne: Istnieją różne platformy, które umożliwiają integrację urządzeń inteligentnych, takie jak Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings czy IFTTT. Pozwalają one na centralne zarządzanie urządzeniami z różnych ekosystemów.

3. Personalizacja i automatyzacja: Użytkownicy mogą tworzyć scenariusze i automatyzacje, np. automatyczne wyłączanie ogrzewania, gdy nikogo nie ma w domu, lub włączanie oświetlenia w określonych godzinach.

4. Interfejsy użytkownika: Aplikacje mobilne i webowe pozwalają na łatwe zarządzanie systemem automatyki domowej. Interfejsy głosowe stają się również coraz bardziej popularne.

5. Wyzwania: Integracja inteligentnych urządzeń wiąże się z wyzwaniami, takimi jak zapewnienie kompatybilności między urządzeniami różnych producentów, ochrona prywatności oraz bezpieczeństwo danych.

Rozwój aplikacji mobilnych do zarządzania funkcjami samochodu i diagnostyki:

Aplikacje mobilne do zarządzania funkcjami samochodu i diagnostyki pozwalają kierowcom na lepsze zrozumienie i kontrolę nad swoim pojazdem.

1. Zarządzanie funkcjami: Aplikacje te mogą umożliwić zdalne uruchamianie silnika, kontrolę klimatyzacji, sprawdzanie poziomu paliwa, otwieranie i zamykanie drzwi oraz inne funkcje.

2. Diagnostyka: Użytkownicy mogą otrzymywać informacje o stanie technicznym pojazdu, np. o błędach silnika, potrzebie wymiany oleju czy terminach przeglądów.

3. Integracja z systemami pojazdu: Aplikacje często łączą się z samochodem przez interfejs OBD-II (On-Board Diagnostics) lub inne dedykowane systemy telematyczne.

4. Dane i analityka: Aplikacje mogą zbierać dane o stylu jazdy, zużyciu paliwa i innych parametrach, które mogą być użyte do optymalizacji eksploatacji pojazdu.

Bezpieczeństwo i ochrona danych w pojazdach połączonych z Internetem:

Pojazdy połączone z Internetem są podatne na różnego rodzaju zagrożenia związane z bezpieczeństwem i prywatnością.

1. Zagrożenia: Potencjalne zagrożenia obejmują nieautoryzowany dostęp do danych pojazdu, możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad niektórymi funkcjami samochodu oraz ryzyko przechwycenia wrażliwych danych.

2. Standardy bezpieczeństwa: Aby zapobiegać atakom, producenci pojazdów i twórcy aplikacji muszą stosować silne mechanizmy szyfrowania, regularne aktualizacje oprogramowania oraz systemy wykrywania i zapobiegania intruzom.

3. Regulacje prawne: Wiele krajów wprowadza regulacje dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa w pojazdach połączonych, takie jak General Data Protection Regulation (GDPR) w Unii Europejskiej.

4. Edukacja użytkowników: Ważne jest również, aby użytkownicy byli świadomi potencjalnych zagrożeń i stosowali odpowiednie środki ostrożności, takie jak regularne zmiany haseł i korzystanie z zaufanych sieci.

W miarę rozwoju technologii i wzrostu liczby inteligentnych urządzeń, zarówno w domach, jak i w pojazdach, kwestie integracji, zarządzania i bezpieczeństwa będą wymagały ciągłej uwagi od producentów, programistów i użytkowników.

Ulepszenia w Zakresie Bezpieczeństwa Pojazdów

Systemy wspomagania kierowcy, znane również jako ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems), to złożone technologie zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy. Wśród nich znajdują się funkcje takie jak automatyczne hamowanie awaryjne (AEB), ostrzeganie o zmianie pasa ruchu (LDW) i monitorowanie martwego pola (BSM). Te systemy w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, minimalizując ryzyko wypadków i kolizji.

Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) to system, który wykorzystuje czujniki, takie jak radary, lidary lub kamery, aby wykryć potencjalne zderzenia z pojazdami, pieszymi lub innymi przeszkodami. W przypadku wykrycia nieuniknionego zderzenia system automatycznie inicjuje hamowanie, aby zminimalizować siłę uderzenia lub całkowicie uniknąć kolizji.

Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu (LDW) to funkcja, która monitoruje położenie pojazdu na drodze i ostrzega kierowcę poprzez sygnały dźwiękowe, wibracje kierownicy lub wizualne, jeżeli pojazd niezamierzenie zaczyna opuszczać swój pas ruchu. Niektóre bardziej zaawansowane wersje tej technologii mogą również automatycznie korygować tor jazdy pojazdu, aby utrzymać go na właściwym pasie.

Monitorowanie martwego pola (BSM) to system, który pomaga kierowcom w wykrywaniu pojazdów znajdujących się w trudno widocznych obszarach wokół pojazdu, zazwyczaj po bokach i nieco za pojazdem. Kiedy system wykryje pojazd w martwym polu, informuje o tym kierowcę za pomocą świetlnego sygnału na lusterkach bocznych lub innych wizualnych ostrzeżeń.

Zaawansowane systemy sensorowe i kamery są kluczowe dla działania ADAS. Kamery zapewniają obraz otoczenia pojazdu, podczas gdy sensory, takie jak radar i lidar, dostarczają informacji o odległości, prędkości i kierunku ruchu obiektów wokół pojazdu. Te dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję systemów wspomagania.

Rola sztucznej inteligencji (AI) w tych systemach jest nie do przecenienia. AI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i głębokiego uczenia do analizy danych z sensorów, co pozwala na rozpoznawanie wzorców, przewidywanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie decyzji w ułamku sekundy. Dzięki temu systemy ADAS mogą nie tylko reagować na aktualne sytuacje na drodze, ale również przewidywać i zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom, zanim do nich dojdzie.

Sztuczna inteligencja umożliwia również ciągłe uczenie się i adaptację systemów do nowych warunków drogowych i zachowań innych uczestników ruchu, co z czasem poprawia ich skuteczność. W przyszłości, wraz z rozwojem technologii autonomicznej jazdy, systemy te staną się jeszcze bardziej zaawansowane, umożliwiając całkowicie samodzielne prowadzenie pojazdu bez konieczności interwencji człowieka.

Podsumowując, systemy wspomagania kierowcy takie jak AEB, LDW i BSM, w połączeniu z zaawansowanymi sensorami, kamerami i sztuczną inteligencją, stanowią kluczowy element współczesnych pojazdów, który znacząco przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ich rozwój i implementacja w coraz większej liczbie pojazdów są ważnym krokiem w kierunku eliminacji wypadków drogowych i zwiększenia ochrony życia ludzkiego.

Personalizacja i Adaptacja

Współczesne samochody oferują szeroki zakres możliwości personalizacji ustawień, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo jazdy dla różnych kierowców. Oto kilka kluczowych aspektów tych funkcji:

Możliwości personalizacji ustawień dla różnych kierowców:

1. Pamięć ustawień fotela: Nowoczesne pojazdy często wyposażone są w elektrycznie regulowane fotele, które mogą zapamiętywać preferowane pozycje siedzenia różnych kierowców. System ten pozwala na zapisanie ustawień takich jak odległość od pedałów, kąt oparcia, wysokość siedziska oraz wsparcie lędźwiowe. Dzięki temu, każdy kierowca może szybko przywrócić swoje ustawienia za pomocą jednego przycisku.

2. Pamięć ustawień luster: Analogicznie do foteli, ustawienia lusterek bocznych i wstecznego mogą być zapamiętane i przywracane. To zapewnia optymalną widoczność i bezpieczeństwo, bez konieczności ręcznej regulacji za każdym razem, gdy w samochodzie zasiada inny kierowca.

3. Preferencje multimedialne: Systemy rozrywki i informacji w pojazdach umożliwiają zapisywanie preferencji dotyczących stacji radiowych, poziomu głośności, ustawień nawigacji i innych funkcji multimedialnych. Użytkownicy mogą tworzyć indywidualne profile, które samochód rozpoznaje na podstawie kluczyka lub unikalnego kodu.

Adaptacyjne systemy oświetlenia:

1. Regulacja intensywności światła: Systemy te automatycznie dostosowują intensywność oświetlenia w zależności od warunków zewnętrznych, na przykład zmieniając jasność świateł w zależności od natężenia ruchu lub pory dnia.

2. Kierunek światła: Niektóre systemy oświetlenia są w stanie dostosować kierunek wiązki światła, na przykład skręcając reflektory w kierunku skrętu kierownicy, co poprawia widoczność na zakrętach.

3. Adaptacja do warunków jazdy: Zaawansowane systemy mogą zmieniać rozkład światła, na przykład podnosząc wiązkę świateł przy wyższych prędkościach lub obniżając ją w terenie zabudowanym, aby nie oślepiać innych uczestników ruchu.

Zastosowanie zaawansowanych materiałów i technologii w konstrukcji wnętrza samochodów:

1. Materiały: Współczesne pojazdy wykorzystują innowacyjne materiały takie jak skóra syntetyczna, włókna węglowe, aluminium, tworzywa sztuczne wysokiej jakości i tkaniny odporniejsze na zabrudzenia, które są zarówno trwałe, jak i estetycznie przyjemne.

2. Technologie: W konstrukcji wnętrz stosuje się technologie zapewniające lepszą izolację akustyczną, filtrację powietrza, a także systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), które mogą być dostosowane indywidualnie dla różnych stref w pojeździe.

3. Ergonomia i wydajność: Projektanci wnętrz samochodowych skupiają się na ergonomii, aby zapewnić maksymalny komfort i minimalizować zmęczenie podczas jazdy. Wykorzystują w tym celu zaawansowane badania i symulacje komputerowe.

4. Inteligentne technologie: Wiele pojazdów wyposażonych jest w ekrany dotykowe, systemy rozpoznawania głosu oraz interfejsy umożliwiające łatwe sterowanie różnymi funkcjami pojazdu, często integrując się z urządzeniami mobilnymi i aplikacjami.

Personalizacja ustawień samochodu i zastosowanie zaawansowanych technologii znacząco poprawiają doświadczenia kierowców i pasażerów, dostarczając im większy komfort, bezpieczeństwo oraz przyjemność z jazdy.

elektrycznie ładowane samochody

FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

Czy autonomiczne samochody są już dostępne dla zwykłych konsumentów?

Autonomiczne samochody, znane również jako pojazdy samojezdne lub pojazdy bez kierowcy, są pojazdami zdolnymi do nawigowania bez bezpośredniej interwencji człowieka. Rozwój technologii autonomicznych pojazdów postępuje szybko, ale na początku 2023 roku, w pełni autonomiczne samochody nie są jeszcze szeroko dostępne dla zwykłych konsumentów.

Wiele firm, takich jak Waymo, Tesla, Cruise (spółka zależna General Motors), oraz inne, pracuje nad rozwojem technologii autonomicznej jazdy. Niektóre z tych firm przeprowadzają testy i demonstracje swoich pojazdów w kontrolowanych środowiskach lub wybranych obszarach geograficznych. Niemniej jednak, większość pojazdów dostępnych na rynku konsumenckim oferuje jedynie częściową automatyzację, zazwyczaj oznaczoną jako poziomy od 1 do 3 w skali SAE (Society of Automotive Engineers), gdzie pełna autonomia to poziom 5.

Jak długo trzeba ładować baterię w nowoczesnych pojazdach elektrycznych?

Czas ładowania baterii w pojazdach elektrycznych może się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, takich jak pojemność baterii, obecny stan naładowania, moc stacji ładowania oraz typ ładowarki (domowa, publiczna, szybka ładowarka).

 • Ładowanie domowe (zwykle o mocy 3,7 kW do 7 kW) może trwać od kilku godzin do ponad 12 godzin dla pełnego naładowania, w zależności od pojazdu.
 • Publiczne stacje ładowania oferują zazwyczaj szybsze ładowanie (od 22 kW do 50 kW), co może skrócić czas ładowania do kilku godzin.
 • Szybkie ładowarki (od 50 kW do 350 kW i więcej) mogą naładować baterię do 80% jej pojemności w ciągu około 20 do 40 minut.

Czy moje dane są bezpieczne, gdy samochód jest połączony z Internetem?

Bezpieczeństwo danych w połączonych z internetem samochodach jest kwestią złożoną i nieustannie rozwijającą się. Producenci pojazdów i dostawcy usług muszą stosować zaawansowane środki bezpieczeństwa, aby chronić pojazdy przed cyberatakami. To obejmuje zabezpieczenia sprzętowe i oprogramowania, szyfrowanie danych, regularne aktualizacje oprogramowania, a także zabezpieczenia w komunikacji między pojazdem a infrastrukturą sieciową.

Mimo to, ryzyko naruszenia bezpieczeństwa istnieje, podobnie jak w przypadku innych urządzeń podłączonych do internetu. Użytkownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń i stosować się do najlepszych praktyk, takich jak regularne aktualizacje oprogramowania i unikanie udostępniania wrażliwych informacji poprzez systemy pojazdów, które mogą nie być w pełni zabezpieczone.

Jakie są najnowsze funkcje bezpieczeństwa, które powinienem szukać przy zakupie nowego samochodu?

Współczesne samochody są wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, które mogą znacznie przyczynić się do ochrony pasażerów i pieszych. Oto kilka z nich:

 • Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) – system, który wykrywa potencjalne kolizje i automatycznie inicjuje hamowanie, aby ich uniknąć lub zminimalizować ich skutki.
 • Systemy ostrzegania o zmianie pasa ruchu (LDW) i asystenci utrzymania pasa ruchu (LKA) – pomagają kierowcy w utrzymaniu pojazdu w obrębie wyznaczonego pasa.
 • Monitorowanie martwego pola (BSM) – informuje kierowcę o pojazdach znajdujących się w trudno widocznych miejscach wokół samochodu.
 • Rozpoznawanie znaków drogowych – system, który czyta i interpretuje znaki drogowe, informując kierowcę o ograniczeniach prędkości i innych ważnych sygnałach.
 • Adaptacyjny tempomat (ACC) – automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu do ruchu drogowego, utrzymując bezpieczną odległość od innych pojazdów.
 • Systemy ochrony pieszych i rowerzystów – wykrywają pieszych i rowerzystów, mogąc automatycznie zahamować, aby zapobiec kolizji.
 • Kamery 360 stopni – oferują panoramiczny widok wokół pojazdu, ułatwiając manewrowanie i parkowanie.
 • Kontrola trakcji i stabilności – pomagają utrzymać kontrolę nad pojazdem w trudnych warunkach drogowych.

Podczas zakupu nowego samochodu warto zwrócić uwagę na te i inne funkcje bezpieczeństwa, które mogą być dostępne w zależności od marki i modelu pojazdu. Warto również sprawdzić oceny bezpieczeństwa pojazdu w testach zderzeniowych przeprowadzanych przez organizacje takie jak Euro NCAP.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *